คลอโรฟิลล์ กิฟฟารีน Chlorophyll C-O ล้างสารพิษ

คุณสมบัติสินค้า:

คลอโรฟิลล์ กิฟฟารีน Chlorophyll วิตามินซี กลิ่นแอปเปิ้ล ล้างสารพิษ ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม สารพิษในเลือด ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

Share

คลอโรฟิลล์ กิฟฟารีน Chlorophyll C-O ล้างสารพิษ
 
          คลอโรฟิลล์ กิฟฟารีน “คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)” เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชชั้นสูง และสาหร่ายสีเขียว (Chlorella) คลอโรฟิลล์ มีโครงสร้างของโมเลกุลจะคล้ายกับฮีม (heme) ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง

สรุปคุณสมบัติของ คลอโรฟิลล์
-มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)
-มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม
-ช่วยในการขับสารพิษในเลือด
-มีฤทธิ์ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

สรุปคุณสมบัติของ โอลิโกฟรุคโตส
-เป็น Probiotics ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
-ช่วยควบคุม/กำจัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย
-ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่
-ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้
-ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
-ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย
-ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย

สรุปคุณสมบัติของ วิตามินซีและสารสกัดจากแอปเปิ้ล
-แอปเปิ้ล มีสารประเภท Polyphenol (โพลีฟีนอล) เป็น Phytonutrient เป็นสารธรรมชาติจากผักและผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
-วิตามินซี เป็น Antioxidant ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ สร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกอ่อนเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลอโรฟิลล์ โอลิโกฟรุคโตส วิตามินซี และสารสกัดจากแอปเปิ้ล
 
          สรุปคุณสมบัติของคลอโรฟิลล์ – มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) – มีฤทธิ์ในการต้านสารพิษในการก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม – ช่วยในการขับสารพิษในเลือด – มีฤทธิ์ลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

     คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) เป็นสารสีเขียวที่พบในพืชชั้นสูงและสาหร่ายสีเขียว (Chlorella) คลอโรฟิลล์มีโครงสร้างของโมเลกุลจะคล้ายกับฮีม (Heme) ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ต่างกันที่สูตรโมเลกุลของธาตุที่อยู่ตรงกลาง คือ คลอโรฟิลล์เป็นธาตุแมกนีเซียม (Mg) ขณะที่ฮีมเป็นธาตุเหล็ก (Fe) (อ้างอิงที่ 1)


อย่างที่ทราบกันว่าคลอโรฟิลล์มีในผักใบเขียว นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบมานานแล้วว่า การับประทานผักสามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งจำนวนมาก ซึ่งส่วนมากพบว่ากลไกต้านมะเร็งนี้เกิดจากการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อแยกสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกมาวิจัยก็พบว่าสามารถยับยั้งการก่อ มะเร็งได้จริง แต่มีผู้สงสัยว่าถ้าเราสกัดแยกแต่คลอโรฟิลล์ออกมา จะยังมีส่วนช่วยในการลดมะเร็งหรือไม่สารสกัดคลอโรฟิลล์ที่สามารถสกัดแยกออก มานั้นในรูปของที่รับประทานเป็นอาหาร (Food grade) มีความปลอดภัย และรับประทานกันเป็นอาหารสุขภาพทั่วโลก เป็นชนิดที่ละลายในน้ำได้คือเป็นองค์ประกอบของธาตุโซเดียมและคอปเปอร์ (ซึ่งทั้งสองธาตุนี้ก็เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรา) กับอนุพันธ์ของคลอโรฟิลล์ที่มีชื่อว่า คลอโรฟิลิน (Chlorophyllin) เมื่อทำการวิจัยก็พบว่า คลอโรฟิลินมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน (อ้างอิงที่ 2)


งานวิจัยจำนวนมากพบว่า คลอโรฟิลินสามารถต้านพิษหรือยับยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งได้หลาย ชนิด เช่น สามารถต้านพิษ หรือยังยั้งการทำงานของสารพิษในการก่อมะเร็งผิวหนังของหนูทดลองได้ (อ้างอิงที่ 3) และที่สำคัญคือสามารถต้านพิษอะฟลาทอกซิน ในการก่อมะเร็งตับของคนได้ โดยมีงานวิจัยในอาสาสมัคร 180 คน รูปแบบของงานวิจัยถือเป็นการทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีที่สุดในวงการแพทย์ คือ แบบมีกลุ่มควบคุม (Randomized, double – blind, placebo-controlled) อาสาสมัครได้รับประทานคลอโรฟิลิน 100 มก. วันละสามเวลา เป็นเวลาสี่เดือน และวัดสารพิษเมตาโลไลท์ของอะฟลาทอกซินในปัสสาวะ (Aflatoxin-N (7) – guanine adducts) ถ้าพบสารพิษปริมาณสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ สารนี้พบได้ในอาสาสมัครถึง 105 คน การทดลองพบว่า คลอโรฟิลินสามรถลดสารพิษชนิดได้ถึง 55% ผู้วิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานนี้ ในวารสารทางการแพทย์หลายเล่ม (อ้างอิงที่ 4-5) นอกจากนี้สารคลอโรฟิลินยังมีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและทำลายเซลล์มะเร็งเต้า นมของคนได้โดยตรงอีกด้วย (Antiproliferative effect, apoptosis to human breast cancer MCF-7 cells) (อ้างอิงที่ 6)

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนที่ทำในคนที่ประสบเหตุได้รับสารพิษ Polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) และ Polychlorinatedibenzo-p-dioxins (PCCDS) จากเหตุการณ์เกิดอาการเป็นพิษของน้ำมันรำข้าวที่เมือง Yusho ประเทศญี่ปุ่น พบว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารที่มีใยอาหารและสารคลอโรฟิลล์ มีระดับสารพิษในเลือดลดลง มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพนี้ (อ้างอิงที่ 7) รวมถึงงานวิจัยในผู้สูงอายุที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ พบว่า กลุ่มที่รับประทานคลอโรฟิลล์นั้น มีค่าเฉลี่ยความรุนแรงของกลิ่นปัสสาวะลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคลอโร ฟิลล์ (อ้างอิงที่ 8)


สรุปคุณสมบัติของโอลิโกฟรุคโตส (อ้างอิงที่ 9-12)
– เป็น Probiotics ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

– ช่วยควบคุม/กำจัดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย

– ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่

– ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสมตามผนังลำไส้

– ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน

– ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย

– ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย

 

สรุปคุณสมบัติของวิตามินซี  และสารสกัดจากแอปเปิ้ล
– แอปเปิ้ล มีสารประเภท Polyphenol (โพลีฟีนอล) เป็น Phytonutrient ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 13)

– วิตามินซี เป็น Antioxidant (อ้างอิงที่ 14)
 

กิฟฟารีน คลอโรฟิลล์ ซีโอ


ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง (1 กรัม) ประกอบด้วย

โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน 100 มก.
วิตามิน ซี 60 มก. โอลิโกฟรุคโตส 50 มก.
สารสกัดจากแอปเปิ้ล 10 มก.

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1ซอง (1 กรัม) โดยผสมกับน้ำ 1.5 ลิตร

ขนาด : 30 ซอง
ราคาปกติ :  480 บาท แถมฟรี กระบอกน้ำ

สมาชิกซ์้อได้ในราคา 360 บาท

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้